Thông Tin Mới

Cảm Nhận Học Viên


Giảng viên tiêu biểu

Giám Đốc Công ty CP Kim Gia Phú
Phó Trưởng Khoa Luật Thương Mại ; Chủ nhiệm bộ môn Luật Đất Đai - Môi trường Trường ĐH Luật Tp.HCM
Phó Chủ Tịch HĐQT - TGĐ Cty CP Đầu Tư & Đào Tạo Doanh Chủ
Tổng GĐ CTy Khuông Việt

TVC giới thiệu Doanh Chủ